Quyển sách nhỏ của KKFYC

Quyển sách nhỏ của KKFYC

Tải lấy quyển sách nhỏ của KKFYC

One Comment

  1. Chúc website vn.vokk.net sẻ giúp được nhân dân Khmer không biểt chữ Khmer được tìm hiểu đọc và hiểu vokk phát hành. hi vọng vokk sẻ nâng cấp vn.vokk.net thành phiên bản dễ sử dụng, mọi dòng điện thoại sẻ truy cập được. nhân diệp vn.vokk.net được tạo lập tôi sẻ tặng cho vokk hai tên miền dễ nhớ để nhân dân Khmer truy cập, tôi sẻ công bố hai tên miền trên trang facebook của Khemarak Chattha vào sáng 2/1/2016. cảm ơn sự nổ lực của KKF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *