Thư Chúc Tết Cổ Truyền Chol Chnam Thmay 2016

Thư Chúc Tết Cổ Truyền Chol Chnam Thmay 2016 của ông Chau Reap Chủ Tịch Viện Nghị Lảo của KKF Thân Gởi Các Cháu Thanh Thiếu Niên, Học Sinh, Sinh Viên Khmer-Krom Tại Kampuchea-Krom Nhân Dịp Tết  Cổ Truyền Chol Chnam Thmay 2016.

ChauReap-NewYearWish2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *