Bài phúc đáp Ông Mannrinh (KKF)gởi Lưu Vân (Nhóm Thanh Niên Dân Chủ)

Ông Trần Mannrinh Giám Đốc Kế Hoạch của Liên Minh Khmer Kampuchea-Krom. ảnh: Thach Preichea Koeun l Báo Prey Nokor

Ông Trần Mannrinh Giám Đốc Kế Hoạch của Liên Minh Khmer Kampuchea-Krom. ảnh: Thach Preichea Koeun l Báo Prey Nokor

Bấm vào đây để tải lấy tư liệu Bài phúc đáp Ông Mannrinh (KKF) gởi Lưu Vân (Nhóm Thanh Niên Dân Chủ).

Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả, không phản ánh quan điểm của Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom.

Comments are closed.