Quy Tắc Đạo Đức Nghề Nghiệp

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

“Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom” là đài phát thanh thông qua hệ thống mạng internet được phát hành do Ủy Ban Thông Tin Liên Minh Khmers Kampuchea-Krom (KKFID) có trụ sở tại Hoa Kỳ.

“Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom” có vai trò đưa tin đến nhân dân Khmer-Krom người bản địa Kampuchea-Krom (Miền Nam Việt Nam) mà họ không có được thông tin đầy đủ và trung thực vì truyền thông tại đó hoàn toàn do Nhà nước Cộng Sản Việt Nam quản lý.

VOKK_VN_2016“Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom” được thành lập để thúc đẩy việc tôn trọng quyền phát biểu và quan điểm của nhân dân Khmer-Krom người đang sống im lặng tại quê hương Kampuchea-Krom do Đảng Cộng sản Việt Nam bịt miêng.

“Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom” là diễn đàn tự do dành cho nhân dân Khmer-Krom tại lãnh thỗ Kampuchea-Krom có cơ hội bày tỏa ý kiến về vấn đề của họ để thế giới bên ngoài được biết. Ngoài ra nhân dân Khmer-Krom cũng có thể nhận được các thông tin từ bên ngoài liên quan đến các hoạt động nhân quyền của Liên Minh Khmers Kampuchea-Krom (KKF ) tại nước ngoài, chẳng hạn như Hoa Kỳ, các nước ở châu Âu, Canada và Úc là các nước phát triển và có sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Vì vậy, ” Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom” chính là cầu nối cho người Khmer Krom ở quê phương Kampuchea-Krom và trên toàn cầu kết nối với nhau và tìm hiểu nhau rõ hơn để cùng nhau thay đổi xã hội Kampuchea-Krom tốt hơn và hướng tới “Tự Quyết Dân Tộc” trong tương lai.

Chủ trương của “Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom” là phổ biến thông tin chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào.

“Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom” không kích động người nghe để có hành vi bạo lực hoặc khuyến khích nổi loạn hoặc di cư. Chương trình của chúng tôi, tuân thủ các nguyên tắc dân chủ, tự do báo chí, và cung cấp một diễn đàn cho người dân không có tiếng nói được phát biểu quan điểm của họ.

Ban biên tập “Đài Tiếng Nói Kampuchea-Krom” rất phấn khởi chỉ khi thông tin của chúng tôi được truyền đạt đến với thính giả Khmer Krom toàn câu và trong quê hương Kampuhea-Krom.

Thân ái.

Ban Biên Tập