Phật giáo

Nhà sư Khmer Krom đi khất thực ở mỗi phum, sóc. Ảnh Marco Bottigelli

Chuyến đi khất thực của các vị sư Khmer Krom

Hàng ngày, chuyến đi khất thực diễn ra vào buổi sáng và chấm dứt trước giờ Ngọ, tức trước lúc mặt trời đứng bóng. Khi ấy sẽ có những nhóm nhà sư Khmer Krom tại lãnh thổ Kampuchea Krom , một nhóm khoảng 2 hoặc 3 vị sư, đi khất thực. Tuy nhiên, số nhà sư đi khất thực ở […]

· Comments are Disabled ·
Giá Trị Của Văn Hóa Tôn Giáo Khmer Krom

Giá Trị Của Văn Hóa Tôn Giáo Khmer Krom

Dựa theo nhiều chứng cứ lịch sử và tài liệu pháp lý, Kampuchea Krom là một phần lãnh thổ của Vương quốc Kampuchea. Ngày 4 tháng 6 năm 1949, Quốc hội Cộng hòa Pháp ban hành Luật số 49/733 chuyển giao vùng đất Kampuchea Krom cho Yuon quản lý.” Kampuchea Krom từng là một phần của Cường Quốc Khmer “Khmer […]

· 1 comment ·