Tư Liệu

Khmer Krom và quyền của người bản địa

Khmer Krom và quyền của người bản địa

Nhiều quốc gia trên thế giới có người bản địa và theo số liệu ư­ớc tính của Liên Hợp Quốc, có khoảng 5.000 nhóm người bản địa (Indigenous Peoples) với 370 triệu ng­ười hay 6% dân số toàn cầu (riêng hơn 150 triệu ở châu Á, 30 triệu ở châu Phi, 2,5 triệu ở Bắc Mỹ) ở hơn 90 nước […]

· 1 comment ·
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Người bản địa Khmer Krom tại lãnh thổ Kampuchea Krom hiên nay đang dưới ách thống trị của chính phủ Đảng Cộng Sản Việt Nam, họ đã chịu nhiều sự đàn áp rất tồi tệ về nhân quyền từ chính phủ Việt Nam. Sự đau khổ bởi chính trị diệt chủng của Việt Nam đối với người dân bản địa […]

· Comments are Disabled ·
Quyển sách nhỏ của KKFYC

Quyển sách nhỏ của KKFYC

Tải lấy quyển sách nhỏ của KKFYC

· 1 comment ·
Sách “On the Margins Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam’s Mekong Delta”

Sách “On the Margins Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam’s Mekong Delta”

Sách “On the Margins Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam’s Mekong Delta” phát hành bởi Tổ chức theo giỏi nhân quyền (HR) năm 2009. Bấm vào đây để tải lấy tư liệu Sách “On the Margins Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam’s Mekong Delta”.

· Comments are Disabled ·
Lịch Sử Khmer Krom phát hành bởi UNPO

Lịch Sử Khmer Krom phát hành bởi UNPO

Bấm vào đây để tải lấy tư liệu sách tay Lịch Sử Khmer Krom phát hành bởi UNPO

· Comments are Disabled ·