Sách “On the Margins Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam’s Mekong Delta”

Sách “On the Margins Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam’s Mekong Delta” phát hành bởi Tổ chức theo giỏi nhân quyền (HR) năm 2009.

12436063_1662958590633170_965952205_n

Bấm vào đây để tải lấy tư liệu Sách “On the Margins Rights Abuses of Ethnic Khmer in Vietnam’s Mekong Delta”.

Comments are closed.