Tin Hoạt Động

Diển Đàn lần thứ 8 Của Liên Hiệp Quốc Về Những Vấn Đề Của Người Bản Xứ (UNPFII)

Diển Đàn lần thứ 8 Của Liên Hiệp Quốc Về Những Vấn Đề Của Người Bản Xứ (UNPFII)

Diển Đàn lần thứ 8 Của Liên Hiệp Quốc Về Những Vấn Đề Của Người Bản Xứ (UNPFII) Năm nay là năm thứ sáu, Liên Minh Khmers Kampuchea-Krom (KKF) đả tham dự Diển Đàn Của Liên Hiệp Quốc Về Những Vấn Đề Của Người Bản Xứ (UNPFII). Cùng với thành viên KKF, thanh thiếu niên Khmer-Krom khắp thế giới củng […]

· Comments are Disabled ·
Diển Đàn Lần Thứ 7 Của Liên Hiệp Quốc

Diển Đàn Lần Thứ 7 Của Liên Hiệp Quốc

Khmer-Krom Youth World Conference and UNPFII Diển Đàn Của Liên Hiệp Quốc Về Những Vấn Đề Của Người Bản Xứ (UNPFII) Từ năm 2004, Liên Minh Khmers Kampuchea-Krom (KKF) đả tham dự Diển Đàn Của Liên Hiệp Quốc Về Những Vấn Đề Của Người Bản Xứ (UNPFII). Cùng với KKF, thanh thiếu niên Khmer Krom khắp thế giới củng cùng […]

· Comments are Disabled ·
Hội Nghị Thế Giới Lần Thứ 2 của Thanh Thiếu Niên Khmer Krom

Hội Nghị Thế Giới Lần Thứ 2 của Thanh Thiếu Niên Khmer Krom

Năm nay là năm thứ hai mà Thanh Thiếu Niên Khmer Krom khắp thế giới đả về dự Hội Nghị của họ tại Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, vào ngày 26 tháng 4 năm 2008. Tuy chỉ là năm thứ hai tổ chức hội nghị của mình, các bạn Thanh Thiếu Niên Khmer Krom đả cử đại diện của […]

· Comments are Disabled ·