Sự kiện

Tư liệu - Binh lính của Sư đoàn Bộ binh 25 của Mỹ được đưa tới một khu vực hoạt động ở Đồng bằng Sông Cửu Long, ngày 9 tháng 8 năm 1967.

Nỗ lực mới vinh danh chiến binh Khmer Krom trong Chiến tranh Việt Nam

50 năm trước, Đại úy Lục quân Mỹ Steve Yedinak trở về nhà từ Việt Nam với niềm tin rằng ông đã dẫn dắt các hoạt động bí mật góp phần đáng kể vào nỗ lực của Mỹ chống lại sự thâm nhập của quân cộng sản từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Ông Yedinak, năm nay 77 […]

· Comments are Disabled ·
Sẽ có biểu tình để đòi quyền căn bản của Khmer Krom chăng sau Sự Kiện 8 tháng 2  ?

Sẽ có biểu tình để đòi quyền căn bản của Khmer Krom chăng sau Sự Kiện 8 tháng 2 ?

Cuộc bàn luận về “Sự Kiện 8 tháng 2 năm 2007” hoặc “Sự Kiện Biểu Tình Bất Bạo Động” của tăng sinh trường Pali Trung Cấp Nam Bộ Sóc Trăng tại thị xã Khleang (Sóc Trăng) để đòi chính phủ Cộng Sản Việt Nam tôn trộng quyền tự do tôn giáo và quyền căn bản của dân bản địa Khmer […]

· 1 comment ·