Chuyến đi khất thực của các vị sư Khmer Krom

Hàng ngày, chuyến đi khất thực diễn ra vào buổi sáng và chấm dứt trước giờ Ngọ, tức trước lúc mặt trời đứng bóng. Khi ấy sẽ có những nhóm nhà sư Khmer Krom tại lãnh thổ Kampuchea Krom , một nhóm khoảng 2 hoặc 3 vị sư, đi khất thực. Tuy nhiên, số nhà sư đi khất thực ở mỗi phum, sóc không giống nhau và cũng không cố định. Họ có thể đi nhiều hay ít, thậm chí một người, tùy thuộc vào sự sắp xếp của nhà chùa và tùy hoàn cảnh mà người đi cũng khác nhau. Riêng về cách thức đi và nhận thức ăn từ bá tánh thì không khác nhau là mấy.

Do vậy, cứ đến giờ, từ cửa chùa, các nhà sư đi theo một hàng dọc, men theo các con đường mòn quanh co để đi vào phum, sóc. Họ có thể phân thành từng nhóm nhỏ rồi chia nhau đi theo những hướng khác nhau. Ngoài ra, đi theo mỗi nhóm còn có một hoặc hai cậu bé cầm cái gàu mên để đựng thực của bá tánh. Khi quan sát kĩ, ta thấy các nhà sư đi chân không, khi đi không ngó qua ngó lại, không nói chuyện, phía trước ngực họ mang cái bình bát được quấn vải khéo léo.

Dưới đây là một số hình ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Marco Bottigelli.

Marco Bottigelli_11     Marco Bottigelli_6

Nhà sư Khmer Krom đi khất thực ở mỗi phum, sóc. Ảnh Marco Bottigelli

Marco Bottigelli_4 Marco Bottigelli_3 Marco Bottigelli_1Marco Bottigelli_2Marco Bottigelli_9Marco Bottigelli_10 Marco Bottigelli_8 Marco Bottigelli_7

Comments are closed.