Chúc Mừng Năm Mới 2017 của Chủ Tịch Hội đồng Quản Trị của KKF

Trong mùa lễ này và năm mới đang tới gần, thay mặt cho Liên Minh Khmers Kampuchea-Krom (KKF), tôi xin chúc bạn và gia đình một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Cầu chúc cho mọi người đều được sống trong một thế giới thực sự bình an.

Viên Thạch, Chủ Tịch HĐQT của KKF.

Viên Thạch, Chủ Tịch HĐQT của KKF.

Phần đáng ghi nhớ nhất của mùa lễ là nhớ ơn những người làm cho các ngày lễ có ý nghĩa. Chúng tôi muốn nói lên lời cảm ơn chân thành đến thành viên của KKF đã làm việc không mệt mỏi ở khắp mọi nơi trên thế giới: từ San Francisco, New York, Washington DC (Hoa Kỳ), Toronto, Montreal (Canada), Paris, Lyon, Toulouse (Pháp), The Hague (Hà Lan), Geneva (Thụy Sĩ), Brussels (Bỉ), Canberra (Úc), Bangkok (Thái Lan), đến Dili (Đông Timor), Gyeongju (Hàn Quốc), để đảm bảo rằng, tiếng nói đấu tranh của chúng ta ở hải ngoại cho bà con Khmer-Krom của chúng ta tại quê nhà Kampuchea-Krom, được cộng đồng thế giới nghe một cách rỏ ràng.

Vào tháng 5 năm 2016, thành viên của KKF ở khắp nơi trên thế giới đã về San Jose, California, để bầu Hội đồng Quản Trị (HĐQT) cho nhiệm kỳ 2016-2020. Ứng cử viên trúng cử của HĐQT đã ký Quy Tắc Ứng Xử để chứng tỏ lòng quyết tâm phục vụ cho mục đích của KKF là trên hết.

Trong những ngày cuối cùng của năm 2016, và năm mới sắp đến sẽ bắt đầu với lể kỷ niệm về những công việc mà chúng ta đã làm trong suốt hai mươi năm qua. Từ ngày 13 đến ngày 15 của tháng Giêng, năm 2017, thành viên của KKF sẽ đi gặp nhau tại thành phố Las Vegas để lên kế hoạch cho năm 2017. Thành viên của HĐQT của KKF sẽ tóm tắt lại hoặt động của năm 2016, trả lời tất cả các câu hỏi từ các thành viên và sẽ trình bày kế hoạch cho năm 2017. Tôi rất là phấn khởi để gặp lại thành viên của KKF tại sự kiện quan trọng này.

Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để “Làm KKF Lớn Mạnh Thêm Một Lần Nữa”. Hãy bắt đầu làm cho “Năm 2017 trở thành năm huyền thoại!”

Trân Trọng,

Viên Thạch
Chủ Tịch HĐQT của KKF

………………………………………………

Lời chúc bằng Tiếng Khmer
Lời chúc bằng Tiếng Anh

Comments are closed.