THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Chính quyền Việt Nam đã ngăn cản Lễ Tái Xuất Gia Đại đức Liêu Ny

KKF-thông-cáo-báo-chíTHÔNG CÁO BÁO CHÍ

Chính quyền Việt Nam đã ngăn cản Lễ Tái Xuất Gia Đại đức Liêu Ny

Pennsauken, New Jersey, ngày 10.7.2017, Liên Minh Khmer Kampuchea Krom  lên án vê hành vi bất chính của chính quyền Việt Nam tại Ấp Tra Set, Xã Vĩnh Hải,Huyện Chruôy Nhồ (Vĩnh Châu), Tỉnh Khleang  (Sóc Trăng)  đã vào ngăn cản Lễ Tái Xuất Gia Đại đức Liêu Ny.

Vào năm 2013, Đại đức Liêu Ny là cố trụ trì Chùa Siritasek bị ép hoàn tục và bị giam 4 năm tù, vì ngài không làm theo chỉ đạo của chính quyền bắt Đại đức Thạch Thươl phải hoàn tục trong khi không vi phạm giáo lý phật giáo,chẳng những thế đại đức còn dũng cảm đứng lên đòi quyền tự do tromg việc giảng dạy chữ viết, văn hóa và lịch sử Khmer trong chùa. Đại đức Liêu Ny được chính quyền Việt Nam mạng án tù hồi ngày 21 tháng 5 năm 2017 sau khi bị kết án 04 năm tù. Còn Đại đức Thạch Thươl đã bị tòa án Việt Nam kết án bất công 6 năm tù  hiện nay vẫn còn bị giam trong tù.

Khi còn bị giam trong tù, Đại đức Liêu Ny  nhận được tin buồn rằng phụ thân     (cha ) của ngài đã quá cố, nhưng ngài không được giữ Lễ hoả táng phụ thân của ngài, Ngài có ý nguyện sau khi mạng án tù sẽ tái xuất gia  để báo hiếu  phụ thân.

Vào ngày 03 tháng 7 năm 2017, Đại đức Liêu Ny đã gởi đơn đến chính quyền Việt Nam xã Vĩnh Hải để xin làm Lễ Tái Xuất Gia nhưng chính quyền không phản hồi. Đại đức Lieu Ny không thể đợi chờ được nữa vì phải xuất gia trước Lể Nhập Hạ. Chính vì vậy, vào ngày 08 tháng 07 năm 2017 gia đình của Đại đức Liêu Ny cùng với các vị sư và  phật tử chùa Siritasek đã tổ chức Lễ Xuất Gia cho Đại đức Liêu Ny . Trong khi đang tổ chức Lễ Xuất Gia thì chính quyền đã đến ngăn cản. Sau khi ngăn cản lễ xuất gia được thành công, chính quyền Việt Nam còn đe dọa rằng sẽ bắt những ai ra mặt xuất gia cho Đại đức Liêu Ny một lần nữa.

Đối với vấn đề này, Liên Minh Khmer Kampuchea Krom kêu gọi khẩn cấp đến cộng đồng quốc tế thúc đẩy chính quyền Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo của người bản địa Khmer Krom và nhắc lại để chính quyền Việt Nam biết rằng: “ Tự do tôn giáo là quyền, không phải là đặc quyền ban cho bởi chính quyền”. Chính quyền Việt Nam phải cho phép đại đức Liêu Ny được tái xuất gia vô điều kiện.

Comments are closed.