Thông Điệp Chúc Mừng Năm Mới 2018 từ Chủ Tịch Điều Hành của KKF

Thông Điệp Chúc Mừng Năm Mới 2018 từ Chủ Tịch Điều Hành của KKF

Thứ Sáu, Ngày 22, Tháng 12, Năm 2017

Thân gởi thành viên, ủng hộ viên, và bạn hữu của KKF:

Với những ngày lễ sắp tới và năm 2018 cũng đền gần, thay mặt cho Liên Minh Khmers Kampuchea-Krom (KKF), tôi xin chúc bạn và gia đình một kỳ nghỉ tuyệt vời, và cũng xin chúc cho năm mới mang tràn đầy niềm vui và may mắn đến với bạn, và giúp cho bạn đạt được thành công cao hơn.

Bây giờ chúng ta chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước sang năm mới, cũng là lúc tốt nhất cho chúng ta nhìn về phía trước và nghĩ về những gì năm mới có thể mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phản ánh lại những gì mà chúng ta đã làm vào năm 2017. Trước hết, tôi xin nói lời cảm ơn đến thành viên của KKF, đã làm việc không mệt mỏi ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhằm để đảm bảo rằng, các quyền lợi căn bản của người Khmer-Krom mình đang sống trên quê hương Kampuchea-Krom phải được bảo vệ và nâng cao như được ghi trong Tuyên Bố của Liên Hiệp Quốc về Quyền của Người Bản Địa (UN DRIP).

Năm 2017 là năm đáng nhớ nhất cho tất cả chúng ta trong gia đình KKF. Bất kề những trở ngại mà KKF phải đối mặt, ban lảnh đạo của KKF đã tổ chức thành công các hoạt động trên khắp thế giới. Dưới đây là bản tóm tắt các hoặt động của KKF vào năm 2017:

Cho dù KKF đã đạt được thành công trong công việc trong năm 2017, nhưng năm mới đi kèm với những thách thức và trở ngại lớn hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan và tiến về phía trước một cách dứt khoát, mà chúng ta có thể làm vào năm 2018. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ có sự ủng hộ, cống hiến và làm việc chung như là một đội. Chúng ta sẽ tiếp tục điều hành KKF như là một đội, dưới sự lãnh đạo của các thành viên Hội đồng Quản Trị của KKF, và quan trọng nhất là để đảm bảo rằng, không ai lớn hơn luật.

Mỗi năm mới cho chúng ta cơ hội hoàn hảo để bắt đầu một cái gì đó mới mẻ và tươi sáng. Làm việc như một đội trong gia đình KKF, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục làm việc chăm chỉ, nhằm để đảm bảo rằng, người Khmer-Krom mình đang sống ở quê nhà có thể được hưởng tự do như là chúng ta đang sống ở hải ngoại. Chúc mừng năm mới 2018!

Trân trọng,

Sereivuth Prak

Chủ Tịch Điều Hành

Comments are closed.