Thư Chúc Tết Cổ Truyền Chol Chnam Thmay 2018

Thư Chúc Tết Cổ Truyền Chol Chnam Thmay 2018 của ông Chau Reap Chủ Tịch Viện Nghị Lảo của KKF Thân Gởi Các Cháu Thanh Thiếu Niên, Học Sinh, Sinh Viên Khmer-Krom Tại Kampuchea-Krom Nhân Dịp Tết Cổ Truyền Chol Chnam Thmay 2018.

ChauReap-NewYearWish2018

Comments are closed.